بغل بنام خدا بغلپیشانی یک زن
ارزشی بالاتر دارد از لبانش
از آن رو که
جمله ی دوستت دارم
پیش از نزول از لبانش
حک شده در پیشانی اش!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : نوزدهم فروردین 96 | 03:35 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
باید یاد بگیرم
 مادامی که از عشق کسی
مطمئن نشده ام، با او خاطره ای نسازم
چرا که تاوان خاطرات
 جنون است
و بس..!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : نوزدهم فروردین 96 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
حرف دل امروز
 حرف دل است…
فردا که برسد …
می شود درد دل
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم فروردین 96 | 04:17 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
با کسی باش
 که تو را بخواهد
نه کسی که تو را “هم” بخواهد!!!

طبقه بندی: اهبر عشقی، دو هم نفس، اهبرعشقی، اویل چت، رویای خیس، دو دوست عاشق، پسر خوشگل،

تاریخ : هجدهم فروردین 96 | 04:15 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
اغلب مردم
زود فریب مے خورند
چون تشنه ے آرامش فوری هستند
و دام هایے را که
در پشت،
وعده هاے بزرگ پنهان است
نمیبینند..!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم فروردین 96 | 04:15 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
▃ دو چـیز خیلـے بدهـ

▃‌‌1⃣وقــتے دخـتر گریہ ارومــش نمیکنہ
سیگـــــار میکشہ

▃2⃣وقـــتے پسر سیگــار ارومش نمیکنہ
گریــہ میــکـنہ..تاریخ : هفدهم فروردین 96 | 12:36 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
⇍دلم ݦۍ خواهد به زمان
⇍ڪودڪیم برگردم
⇍آنجا ڪه در آغوش مادرم
⇍به خواب می رفتم نه میدانستم
⇍درد و غصه یعنی چه
⇍و نه میدانستم عشق
 ⇍و عاشقی چیست •••


طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هفدهم فروردین 96 | 12:32 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
☟هََمٰـیْشِـہْ ﺩَﺭْ ﺣــﺎٰلْےْ ڪہ

☜یِہْ ﻋٰﺎٰلـــــَمِہٌ ﺣَرفـــــــــــ

☟ﺑٰﯿــْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْتــــــْ چـَﺴْﺒـیــــــــﺪِﻩْ

☜یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْکـــــــ ﺗُوْےِﭼِﺸْﺎٰتـِــــہْ

☟یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ جَّم ﺷُﺪِﻩْ

☜ﺑــٰﺎٰسْ بِگْے: بیْخّیٰال دُرٌّستــْـ مْیـــِّــــِشہِ....
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، پسر خوشگل، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هفدهم فروردین 96 | 01:56 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تاریخ : شانزدهم فروردین 96 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تاریخ : شانزدهم فروردین 96 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تاریخ : شانزدهم فروردین 96 | 09:40 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
⇍دلم ݦۍ خواهد به زمان
⇍ڪودڪیم برگردم
⇍آنجا ڪه در آغوش مادرم
⇍به خواب می رفتم نه میدانستم
⇍درد و غصه یعنی چه
⇍و نه میدانستم عشق
 ⇍و عاشقی چیست •••


طبقه بندی: اهبرعشقی، اهبر عشقی، اویل چت، رویای خیس، پسر خوشگل، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : شانزدهم فروردین 96 | 09:36 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
لعنت بہ زمونہ اے ڪہ

مردبودڹ درد داره

ونامردبودڹ ڪیف....

لعنت بہ زمونہ اے ڪہ

پاڪ بودڹ تنهایی میاره

وخیانت ڪردڹ ڪلاس...!!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : شانزدهم فروردین 96 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تاریخ : هشتم دی 95 | 06:02 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تاریخ : هشتم دی 95 | 06:00 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

دانلود آهنگ

تعداد کل صفحات : 31 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...