بغل بنام خدا بغلخوش بختی به سه ستون استوار است

فراموش كردن غمهای گذشته


فراموش نكردن عبرت های گذشته


غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آیندهطبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : چهاردهم خرداد 95 | 11:45 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟

بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم

امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر

.مـے شـَوَב مـَن بـُغـض كـُنـَم ..

تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב كـہ اینگـونـہ بـُغـض كـُنـے

مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟

تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ...

مـے شـَوَב بیـآیــے ؟

تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے كـُنـَ ـم ..طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : چهاردهم خرداد 95 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد ...


آن ها قـــادرند ناگهــــــانی ،


دیگــــر گــریـه نکـننــد ؛


دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد ؛


و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد ،


حتـــی زنــدگــــی را . . .
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : چهارم خرداد 95 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

گاهی نباید بخشید کسی را که بارها او را بخشیدی


تا در حسرت آرزوی بخشش تو باشد ...


گاهی نباید صبرکرد، باید رها کرد و رفت


تا بدانند اگر ماندی رفتن را بلد بودی ...


گاهی باید بد بود برای کسانی که لیاقت خوب بودنت را ندارند ...
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : چهارم خرداد 95 | 04:43 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
چشم هـآیت ؛

حرف هـآیم را شعر می کند ،


این وسط من هیچ کـآره ام ....طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : چهارم خرداد 95 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
هی باران !

دلت را خوش نکُن به ذوق مردم از باریدنت..!

مردم وقتی تو را میخواهند که برایشان صرف داشته باشی،

وقتی که هوا گرم باشد،

زمین خُشک باشد...

اما همین که لباسشان را کثیف کنی،

که ناخواسته ضرر برسانی،

که برنامه هایشان را لغو کُنی،

تو را به فُحش خواهند کشید...

ولی

تو تنها نیستی،

با مَن هم همینطور هستند...!


تاریخ : چهارم خرداد 95 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد.

آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت،

دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری ...
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : پانزدهم اردیبهشت 95 | 02:10 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

بسلامتی سربازی که باحقوق خدمتش؟؟؟

واسه دوست دخترش مانتو خرید!!!

ولی دوست دخترش دکمه هاشو واسه یکی دیگه باز کرد...
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : پنجم اردیبهشت 95 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
دلم برای روزهایی تنگ است

که می دانم دیگر باز نخواهند گشت ،

برای چیزهایی که دیگر هیچ گاه به دست نخواهم آورد ،

برای انسانهایی که دیگرحضورشان را احساس نخواهم کرد ،

برای فرصتهایی که دیگر هیچ گاه تکرار نخواهندشد

دلم تنگ استطبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:45 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

اونی که واقعا دوست داشته باشه ...

شاید اذیتت کنه ...

ولی هیچ وقت عذابت نمیده..

شاید چند روزی هم حالتو نپرسه ...

ولی همه حـواسش پـیشِ تـوئه ...

شاید بـاهات قـهر کنه ...

ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمیکنه ...
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:43 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
روزها ،

ساعتها ،


دقیقه ها ،


و حتی لحظه ها ...


تنها برای رسیدن به یک چیز سپری میشود


رسیدن به رویایی از جنــسِ تــــــــو ...Mطبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:42 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تمام خوبـــــی حس مالکیتـــــــ اینه که :
 
از کســــی که دوسشـــــــ داری بپرسی
 
 تــــــــــو مال کی هستی؟!
 
و اون بدون معطلی بگه:
 
فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…

 
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
مهم نیست که بگی خوب مینویسی !!!

برای من مهم این است که بفهمی و بدانی برای تو مینویسم


و مهمتر اینکه بخوانی آنچه را که مینویسم ...


و لبخند همیشگی ات را بزنی ، و زیر لب بگویی ، دیوونه ...طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:40 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

چه زیباست

که تو تنها نیــــــــــــــاز من باشی ...

چه عاشقانه است

که تو تنها آرزویــــــــــــــــم باشی ...

چه رویایی است

این لحظه های نــــــــاب عاشقی ...

من همه زیبایی عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم 

فقط با تو ...

ای زیبــــــــــــاتریــــــــن واژه قلبم ...
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:39 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

+بــﮧ خاطر בوسـتــ בاشتـَنت خـِجالت نـَـــکش ؛

اونـﮯ باید خِجالت بـِــــكشـــﮧ،

کــﮧ مـﮯ בونـــﮧ בوســــش בارﮯ اَمـّـا…

בوسـت בاشتــَטּ " بـــَلـَב " نیـسـت
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:37 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

دانلود آهنگ

تعداد کل صفحات : 31 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • paper | مای بی اف | ماه دامین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic