بغل بنام خدا بغلمـیـگَـטּ בُنـیـا اِسـمِـشـ בُפֿـتَـرونَـسـتـ وَفـا نَـבارِه

פֿـوبـ تـو صِـداشـ ڪُـטּ جَـهـاלּ بِـبـیـטּ فَـرقـﮯ بِـﮧ פـالِـتـ בارِه  ؟
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:36 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
  میدونـی حالـم ایـن روزا بدتــر از همـس . . .

         آخــه هـر کی رسیـد دل سـاده ی مـن رو شکسـت . . .

         قــول بــده کـه تـــو ، از پیشـم نــری

         واسـه مــن دیگـه عاشقـــی جـاده ی یـک طرفـس
طبقه بندی: اهبر عشقی، دو هم نفس، اهبرعشقی، دو دوست عاشق، رویای خیس، اویل چت،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:34 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
مــــن بـرای تـو چتـری بیـش نبـودم . . .

                      بــاران که تمــــــام شد !

                      فراموشـم کردیـــــــ !

                      تـو تنهــا هـم قــدم بــاران می خواستـی!

                      اما من . . .

                      خــود بــاران شــدم بعــد از آن !!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:33 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

ببیـــن !

مـــن هــــم

مثــل خیلــــی از عــاشـــق هــا

از تــــو یـــادگـــاری دارم

ولــــــــــی . . .

یـــــادگـاری مــــن

بـــا بقیـــه فــــرق دارد . . .!

یـــــادگـــاری مــــن

از تـــــو . . .

سینـــــــه ای پـــــر از درد اســــت . . .
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:32 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تنهایی یعنی عبـور می کـنــم هـر روز

از کنـارِ نـــیمکت هـای خالـی پـارک ...

طـوری کـه

انــگار کـسی در نـیـمکـت هـای آخـریـن

انـتـظـارم را می کـشد ...

و بـه آن جـا کـه می رسم

بـــــایـد ...

وانـمـود کـنم کـه بـاز هــم دیــر رسیـده امطبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هفدهم اسفند 94 | 08:33 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

کنــآرم گـُذاشتـﮧ اے کـِﮧ تـَلخم کـُنے ؟!!!


هـِﮧ !!! شـَرآبے شـُدم نـ ـ ـ ـآب !


حــآلا حـَسرتـَم رآ بــِکِش . .

طبقه بندی: اهبرعشقی، اهبر عشقی، اویل چت، دو هم نفس، دو دوست عاشق، رویای خیس،

تاریخ : هفدهم اسفند 94 | 08:32 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

گـاهــی نیاز داریـــم بیخیال شویم،

بیخیال گذشــته ، بـیخیال اینده ،

بیخیال احـساس،بیخیال اگــرها و شـاید ها ،

گاهی لازم است بگوییم :

“هر چــه بادا باد”
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هفدهم اسفند 94 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
ســــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که دلم واسش خیلی تنگه.
اما بهش قول دادم مزاحمش نشم...
ســـــــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که آرزوی داشتنش واسه منه و وصالش واسه رقیب من....
ســـــــــــــــــــــــــلامتیه اونیکه فقط خوبیشو خواستم ولی همه جا نشست بدیمو گفت....
ســــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که میدونم حتی بهم فکرم نمیکنه
اما خودمو گول میزنم و میگم نه مگه میشه.....
ســـــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که حتی با هزار تا بدی که در حقم کرده اگه بازم بیاد طرفم دلم نمیاد برنجونمش....
ســـــــــــــــــــــــــــــلامتیه اونیکه تا فهمید چقد دوسش دارم شروع کرد به اذیت کردن....
سلامتی اونی ک عکسش...
ی بارم سلامتی خودم که باز الان دلمو شکست ولی هنوزم دوسش دارم...
 ســــــــــــــــــــــلامتیه اوناییکه دلشون مثل من از یه بیمعرفت خــــــــــــونه.... طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم بهمن 94 | 03:13 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
 گاهی وقتا چقد ساده عروسك میشویم ؛


نه لبخند میزنیم


 نه شكایت میكنیم

فقـــــــط

 احمقانه ، سكـــ ــــ ــوت میكنیمطبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم بهمن 94 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

کاش دهخدا می دانست

دلتنگی … اشک …. فاصله …. بی وفایی….

تعریفش فقط دو حرف است

“تـــو”
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم بهمن 94 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

هــی فـِلانـی ؟!


تـَـمام کـتاب هایـم را ریختـم کـف اُتاق


دانه دانه ورق زدم


کـلنجار رفتـم !


در هیچ لـغت نامه ای هیچ واژه ای نــبود


تا حماقـَت دلم را تــوجیح کــنـد . . . !!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم بهمن 94 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته
بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی‌
انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی . . .طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هشتم بهمن 94 | 03:24 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
گل آفتابگردان را گفتند:
چراشبها سرت را پایین می اندازی؟
گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم
به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . .طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هشتم بهمن 94 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

نگران نباش


"حال دلم خوب است"


نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست


نه از شیون های مداومش به وقت خواستنِ تو


آرام جوری که نبینی و نشنوی


گوشه ای نشسته


و رویاهایش را به خاک می سپارد ...طبقه بندی: اهبر عشقی، دو هم نفس، رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و نهم دی 94 | 12:14 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
حـــــوا بودن تاوان سنگینی دارد

وقتی آدم ها
برای هر دم و بازدم،

به هــــوا نیاز دارند !!!طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و نهم دی 94 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

دانلود آهنگ

تعداد کل صفحات : 31 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...

  • paper | مای بی اف | ماه دامین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو