بغل بنام خدا بغل♣️ﻣـــــﺎ ﺍَﺯ ﺍﻭﻧـﺎﺷﻴْــﻢ ڪِـہ ﺍَﮔَــﺮَﻡ ﻇـﺎﻫِــﺮﻣـْﻮﻥ★ ○●○

♣️ﺑـِـہ ﻗَـﺸَﻨـﮕــے ِﺧِـﯿـﻠﻴْــﺎ ﻧﻴــْﺴﺖ★●○●

♣️ﭘﻴـﺶِ ﺧُــــﻮﺩِﻣﻮﻥ ﺧُــﻮﺷﺤــْﺎﻟﻴــــﻢ ڪِـہ ﺑــﺎﻃِـﻨِﻤــﻮﻥ★●○●

♣️ﺍﺯﺧِـﯿـﻠـﻴـﺎ ﻗـَﺸَﻨـــﮕﺘَــــﺮﻩ ...★○●○

♣️ﺻـــﺎﺩِﻗـــﺎﻧــہ ﺑَـــﺪ ﺑــْــﺎﺵ ¡!¡!★○●○

♣️ﺍﻣـــﺎ ﻟـﺎﺷْـــﻳــﺎﻧــہ ﺍَﺩﺍﻯ ﺧْـــﻮبارو دَرنیار ★ ●طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم آذر 94 | 09:58 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

خستــﮧ ام......


اما تحمــل مــےڪــنم...!!!


خــבایا...رۅزگــــارت با من ۅ احســــاسم بــב تا ڪــرב٬ بــב...!!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و دوم آذر 94 | 09:01 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
سکــــوتــــــــ ...
رســا تــرین فــریــاد یک " زن " است ...
وقتی سکوتـــــ میکند ...
وقتی بحث نمیکند ...
وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند ...
بــفــهــم ..!
که واقعــا آسیب دیده است ....طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و دوم آذر 94 | 09:00 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و دوم آذر 94 | 08:59 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
هیییییی روزگاااااااار.........!!!!!


من به درک.... 


خودت خسته نشدی؟؟؟؟؟؟
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و دوم آذر 94 | 08:59 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
دل تنگم ...

هم چون کودکی که با گریه سراغ پدرش را میگیرد


واطرفیانش با اینکه حقیقتی را میدانند او را به آغوش میکشند...

و آرام دم گوش میگویند:

       

                     "غصه نخور می آیـــــــــــد...می آید..."
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:41 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظراتاحـْـسـاسْ را فَـلَـکـْ نـَـکُـنـیـم..!

 ایـن طِـفـل ِ مَعـصـوـم ،

 
 


...چه می دآند مَـنْـطِـقْ چـیـسـتـ؟
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

پایان قصه را آزاد نوشته ام ،


تا هر کس هرجور دلش خواست تمامش کند.


لعنتی تو حتی عرضه نوشتن نقطه پایان آخر داستان را هم نداشتی ؟؟؟


میدانی ؟!


تو از نسل همان کودکانی که وقت نوشتن انشاء مادرشان را صدا می کردند....
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:25 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
کــودکــــ که بودم

بــاران زیاد مــی بارید

راز نــم نـــم  بــاران های کــودکــی ام

آنگــاه برایم جــان گـــرفت ...

کــــه چــشمانــم چــتر همیشــه بــارانــی روزگــار شُــد ...
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:22 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

مــی نـشـیــنـم رویِ ایـــوان بـــآ دو اســتــکــآن ِ چـآی !

آری فــقــط بــآ دو اسـتـکـآن ِ چــآی !

مـی نـشـیــنـم بــه انــتـظــآر فـکــر مــی کـنـم فـکــر مـی کــنـم و تـکــرآر مـی کـنــم

تــو مــی آیــی . . . تــو مــی آیــی . . . تو مــی آیــی . . .

و یـک روز تــو مــی آیــی بــه رویِ ایــوآن بــرایِ صــرفِ چــآی مــی آیــی و

مــی پــرســی


هـــ ــنـــــــ ـــوز هــم دوســتــــ ــــــمـــ دآری؟؟
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:17 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
محبت زیادی همیشه آدم ها را خراب میکند...!!!
گاهی آدم ها میروند...
نه برای آنکه دلیلی برای ماندن ندارند...
بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...
این روایت تلخ روزگار است...طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:15 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

محـــکَــــم تَـــر از آنَـــم کـــه

بَـــرای تنــها نــبودنَـــم

آنچـــه را کــــه اســـمش را

غــرور گــــذاشتــــه ام

بَــــرایت بــه زَمیـــن بکــــوبـَـم

احـســاس مَـــن قیمتــی داشــتــــ ،کــــه تــــــو

بَــــرای پَــــرداخــت آن

فَقیــــر بــــودی ....!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:15 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
حالم خوب است...

اما در حالت خنثی به سر میبرم...نه خوشحالم...نه ناراحت...افسرده هم نیستم...خنثی و بیخیال...حال این روزهایم را دوست دارم..نگران نیستم...دلهره ندارم


از همه مهم تر درگیر هـــــــــــیچکــــــــــ ـــس نیستم...
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : هجدهم آذر 94 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

آهنگ ها، بی رحم ترین صداهای جهان اند!!

بی آنکه بخواهی تو را به قعـــر خاطراتی میبرند

، که برای فراموشی آنها

، از غرورت مایه گذاشته بودی....طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : پانزدهم آذر 94 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
پـیــڪـ آخـرم رو نـوشـیـدم بـه سـلـامـتــے

" خــــــــــــــــدا "

ڪــه تـمـوم آرزوهـامـو

" دونـــــه دونـــــه "

جـلـوے چـشـمـام پـرپـر ڪــرد

تـا عـظــــمـتـشـو نـشـونـم بـده !!طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : پانزدهم آذر 94 | 12:02 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

دانلود آهنگ

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | مای بی اف | ماه دامین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو