رویای خیس http://rooyaykhes.mihanblog.com 2020-03-30T06:22:33+01:00 text/html 2017-08-30T20:34:37+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/546 <img src="http://uupload.ir/files/g2rd_photo_2017-01-22_16-15-43.jpg" alt="" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom" width="480" vspace="0"> text/html 2017-08-30T20:26:38+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/545 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/f22z_photo_2017-03-12_15-30-21.jpg" alt="" hspace="0" height="398" border="0" align="bottom" width="482" vspace="0"></div> text/html 2017-04-11T09:26:57+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/544 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">زندگــی</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;مانند بازی شطرنج است</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">قبل از حرکت </font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">کاملاً فکر کنید...</font><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-04-11T09:25:46+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/543 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim">از زڹ‌ها نپرسید</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">چرا ڪَریہ می‌ڪنند؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">زڹ‌ها</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">در قلب‌شاڹ ،</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">حفره‌هاے عمیقی دارند</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">ڪہ فقط </font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">با اشڪ پر می‌شوند!</font><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-04-09T19:59:33+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/542 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">صعود به اورست 13 روز به طول می انجامد،</font><font size="3"><br><font face="Mihan-Koodak">اما سقوط از ان فقط :</font><br><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;"8 ثانیه"</font><br><br><font face="Mihan-Koodak">ساختن روابط مدتها به طول می انجامد اما از بین برد آن فقط در چند ثانیه و با یک غیبت</font><br></font><br></div> text/html 2017-04-09T07:29:30+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/541 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">همیشه باید " یکی " باشه ، ولی نیست !</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">همیشه " یکی " هست که زندگیمونو خراب کرده با نبودنش . نمیدونم چرا همه یِ ما این " یک نفر " رو داشتیم تویِ زندگیمون !</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">خیلی دوست دارم بدونم همه یِ اون " یکی هایی " که ولمون کردن رفتن ، چه حالی الان دارن ..!</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">یعنی واقعا دلشون تنگ نمیشه؟! یعنی وسطِ خنده هاشون بُغض نمیکنن؟! اصن تا حالا شده با آهنگِ شاد هم گریه کنن؟!</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">یعنی !</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">خدا لعنت کنه این " یکی " هارو ...</font><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font> text/html 2017-04-09T07:25:17+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/540 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">به بعضیا باس گفت :</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">تو تک پری ؟</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">اها آره راست میگی تک تک با همه میپری ... </font></div> text/html 2017-04-09T07:22:26+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/539 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">میگن یه نَخ سیگار ⇩</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">آدمــ رو اروم مـیڪنه ✓</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">من موندم این همهـ آدمـ ⇩</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">قَده یه نَخ سیگار نیستن ؟</font><br><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-04-08T20:01:32+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/538 <font size="3" face="Mihan-Koodak">ﻗـﺪﯾـﻤـﺎ ، ﺯﺧـمـ ُ ﯾـڪے ﻣـے ﺯﺩ <br><br>ﻧـﻤـکــــ ُ ﯾـڪے ﺩﯾـﮕـﻪ مے ﭘـﺎﺷـﯿـﺪ <br><br>ﺍَلـانـ ﺍﻣـﺎ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺗـﺎشـ <br><br>&nbsp;ڪﺎﺭ ِ یِـه نَـفره<br>&nbsp;<br>اَمـانـ از رُفـقـاے تـازه بِـدورانـ<br><br>&nbsp;رسـیـده لـاشے<br><br></font> text/html 2017-04-08T20:00:00+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! .. http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/537 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">"مرد" اڪَر ڪَریہ ڪُند </font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">بغضِ خُدا می ڪَیرد</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">تو ولی اشڪِ مرا . . .</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">دیدی و ترڪم ڪرد</font><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-04-08T19:46:48+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/536 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak">روزی روزگاری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;دروغ به حقیقت گفت:</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">«میل داری باهم به دریا برویم و شنا کنیم؟»</font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.آن دو باهم به کنار ساحل رفتند،وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را در آورد.دروغ حیله گر لباس های اورا پوشید و رفت.از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است،اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان میشود</font><br><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2017-04-08T11:15:19+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/535 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/5h5l_29.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="376" border="0" width="488"></div> text/html 2017-04-08T11:14:08+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/534 <img src="http://uupload.ir/files/mtgk_20.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="416" border="0" width="416"> text/html 2017-04-08T11:13:10+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/533 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/nfb9_17.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="357" border="0" width="454"></div> text/html 2017-04-08T11:12:08+01:00 rooyaykhes.mihanblog.com ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! . http://rooyaykhes.mihanblog.com/post/532 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/f9ud_33.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="326" border="0" width="493"></div>